O NÁS

Společnost mondeco s.r.o. se zabývá odpadovým hospodářstvím pro obce, města a firemní subjekty se zaměřením na plastové odpady. Naším cílem je komplexní zpracování plastových materiálů tak, aby tento odpad nekončil na skládkách. Veškerý materiál, který je do našeho zařízení přijat je beze zbytku využit. Díky tomu naše společnost velkou měrou přispívá k ochraně životního prostředí a zároveň šetří přírodní zdroje.