SLUŽBY

Našim zákazníkům nabízíme celkový servis v oblasti nakládání s odpady. Zajišťujeme menší i velkokapacitní odběry a likvidaci pro živnostníky, firmy, obce a města.

SBĚR ODPADŮ

Pro živnostníky, firmy, obce a města nabízíme možnost sběru a odstranění všech plastových odpadů a to jak odpadu komunálního, tak i průmyslového.

TŘÍDĚNÍ A RECYKLACE

Veškerý odpad, který do našeho zařízení přijmeme, vytřídíme a připravíme k dalšímu využití. Vždy jsme ochotni přizpůsobit recyklační proces požadavkům dalších zpracovatelů.

ALTERNATIVNÍ PALIVO

Nerecyklovatelný odpad a výmět, jenž zůstane po manuální separaci odpadu, drtíme na tuhé alternativní palivo, které má využití v cementárnách, teplárnách, spalovnách či v pyrolitických a depolymerizačních jednotkách.

SBĚRNÝ SYSTÉM PNEUMATIK A AUTOPLASTU

Zajišťujeme převzetí a recyklaci plastových a kaučukových odpadů z ekologické likvidace autovraků, rovněž tak převzetím od živnostníků, firem, obcí a měst.