loader

 

KOMPLEXNÍ ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ

Naším cílem je komplexní zpracování odpadů, ochrana životního prostředí a šetření přírodních zdrojů.
SBĚR ODPADŮ
Pro živnostníky, firmy, obce a města nabízíme možnost sběru (vlastními kontejnery a sběrnými nádobami) a zpracování všech odpadů, a to jak odpadu komunálního, tak i průmyslového.
TŘÍDĚNÍ A RECYKLACE
Veškerý odpad, který do našeho zařízení přijmeme, vytřídíme a připravíme k dalšímu využití. Vždy jsme ochotni přizpůsobit recyklační proces požadavkům dalších zpracovatelů.
ALTERNATIVNÍ PALIVO
Nerecyklovatelný odpad a výmět, jenž zůstane po manuální separaci odpadu, drtíme na tuhé alternativní palivo, které má využití v cementárnách, teplárnách, spalovnách či v pyrolitických a depolymerizačních jednotkách.
ČLÁNKY, OZNÁMENÍ, TISKOVÉ ZPRÁVY, KARIÉRA

INFORMUJEME

Členové ČAOH pomáhají využít obrovská množství odpadů
Díky úsilí svozových, zpracovatelských a technolog...

VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ
VÝROBA ALTERNATIVNÍCH PALIV

Celkový servis v oblasti nakládání s odpady. Menší i velkokapacitní odběry a likvidace pro živnostníky, firmy, obce a města.

MONDECO

Společnost mondeco s.r.o. se zabývá odpadovým hospodářstvím pro obce, města a firemní subjekty.


Naším cílem je komplexní zpracování odpadových materiálů tak, aby tento odpad nekončil na skládkách, přičemž veškerý materiál, který je do našeho zařízení přijat je beze zbytku využit.


To znamená, že dodržujeme hierarchii způsobů nakládání s odpady, takže vstupní materiál je nejdříve dotříděn, dále je připravován k opětovnému využití, a to buď přímo na recyklaci (např. fólie a papír) anebo podrcením na alternativní paliva, která nahrazují např. v cementárnách či teplárnách fosilní paliva.


Přispíváme tak ke snižování vyprodukovaných emisí CO2, šetříme přírodní a sekundární zdroje a tím chráníme životního prostředí.

OVLÁDÁME ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Odpadové hospodářství pro obce, města a firemní subjekty se zaměřením na plastové odpady.

V rámci naší činnosti nezapomínáme ani na finanční podporu do oblastí sociální, kulturní, vzdělávací a sportovní, kde každoročně podporujeme celou řadu projektů